Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

20.1.14
0
... ak patríte medzi tú časť populácie, ktorým nestačí vedieť, že veci sú, ale aj ako fungujú - táto stránka je pre vás, i keď v tomto prípade ide o úplne nepodstatnú záležitosť :)

Na portáli račan.sk mi chýbala záložka VEDA - ale už je tam. 

Verím, že v našom okolí žije dosť ľudí, ktorí budú mať čo ponúknuť... 

*
*
V poslednom čase ma očarili zaujímavosti nášho priestoru - tak prinášam návod, ako do 2D schovať 3D:Stereogram

je dvojrozmerný obrázok, ktorý pomocou zobrazovacej metódy a nášho vizuálneho systému vytvára priestorový efekt. Klasický stereogram tvoria dva obrázky. 
Všetko, čo je v týchto obrázkoch identické sa javí v 3D pohľade v jednej - základnej rovine. Časti obrázku, posunuté voči sebe doprava, alebo doľava - vytvárajú hĺbku. Plávajú nad rovinou, alebo sa do nej vnárajú. Najväčšmi vzdialené body v dvoch obrázkoch sa zobrazia vo videnom 3D obrázku najďalej. 
Závisí ale na druhu pohľadu: Môžeme 3D obrázok "nájsť" preškuľovaním pred obrázkom, alebo paralelným rozostreným pohľadom niekde do diaľky. Ak ovládate obe techniky, zistíte, že vnorené obrázky sa pri zmene náhľadu vynoria.

Princíp je v tom, že pri pozorovaní priestoru okolo nás používane obe oči, každé má iný uhol snímania. Oči vyšlú signál cez CNS do mozgu, kde sa obraz spojí  a preto vidíme priestorovo. Pri nazeraní na stereogram naše vizuálne vnímanie oklameme, keďže každým okom zaostríme na inú časť obrázku.

Na počítačom vygenerovaných 3D obrázkoch ktoré poznáte, je veľmi málo zreteľné, ako boli vytvorené. Preto som použila znaky kódovacieho systému ASCII. 


Pomaly sa rozostreným zrakom odďaľujte od obrázku, rozdvojený obraz sa vám v jednom momente spojí a vytvorí sa 3D efekt. Rámik s kvetmi je nultá rovina, spolu ich je 5. Všimnite si slnko, najťažšie sa spája v jeden objekt, pretože je v základných obrázkoch najďalej od seba. Zosúladiť body v obrázku sa dá iba do vzdialenosti medzi očami. Pre takýto stereo obrázok platí: čím je menší, tým je ľahšie viditeľný v imaginárnom 3D.

Autostereogram je stereogram, ktorý tvorí iba jeden obrázok. Jeho základná rovina je tvorená z opakujúcich sa blokov. Určitým posunom jeho častí docielime hĺbku obrazu. Pozorný čitateľ z obrázkov zistí, prečo je to tak :) 
Pri tomto zobrazení ľavé a pravé oko striedavo sníma opakujúce sa bloky a vytvorí v mozgu priestorové videnie vloženého posunutého objektu. 
(obrázky nižšie - zobrazenie pod a nad rovinou) Úvodná animácia zobrazuje 4 kroky, panáčik je v základnej rovine, potom pred ňou zasa v nej a za ňou. Treba sa samozrejme pozerať na ňu ako na stereogram.

Veľa šťastia v hľadaní nových rozmerov :)

(*_*)


0 komentárov:

Zverejnenie komentára